आंतरिक परिवाद समिति

क्र० स०  नाम  मोबाइल न० 
1 डॉ साधना पन्त  पीठासीन अधिकारी  9568422466
2 डॉ रेनू जोशी महिला सदस्य 8171719604
3 श्री हेमंत कुमार बिनवाल  पुरुष सदस्य  9410941289
4 श्रीमती सुनीता अनेरिया महिला सदस्य(गैर सरकारी संगठन) 8979866990

 

आंतरिक परिवाद समिति